Rozmiar tekstu:

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna zakończyła realizowany w 2014 i pierwszych miesiącach 2015 roku – projekt pn. "Program rozwoju i komercjalizacji sieciowych produktów turystycznych Mazowsza", będący kontynuacją stałych działań prowadzonych od 2011 r. Jednym z efektów projektu jest wydanie internetowego podręcznika tworzenia produktów sieciowych.

 


Projekt koncentrował się na zadaniach zmierzających do zweryfikowania dotychczasowego funkcjonowania oraz umocnienia pozycji sieciowych produktów turystycznych na rynku i przygotowania do rozszerzenia sieci każdego z nich poprzez przeprowadzenie modelowych działań w ww. zakresie, możliwych do zaaplikowania dla każdego produktu, z uwzględnieniem jego specyfiki i segmentów docelowych odbiorców produktu.

Do działań tych należały:
1. Opracowanie struktury modelu sieciowego produktu turystycznego.
2. Seminarium dla liderów sieciowych produktów turystycznych w zakresie implementacji modelu w dalszej części projektu.
3. Warsztaty dla roboczych grup produktowych i ich liderów oraz potencjalnych nowych partnerów-usługodawców wraz z przygotowaniem liderów do rozszerzenia sieci każdego z produktów.
4. Opracowanie internetowego podręcznika tworzenia produktów sieciowych, jako pokłosie warsztatów.

Działania projektowe, realizowane we współpracy z p. Magdaleną Kachniewską – prof. SGH, pozwoliły na osiągniecie zakładanych efektów. Do głównych z nich należą:
­-    podział produktów wg stopnia ich rozwoju na cztery grupy, co umożliwi zindywidualizowanie działań i dostosowanie poziomu współpracy z poszczególnymi produktami do etapu ich rozwoju,
­-    pogłębienie wiedzy liderów i grup produktowych nt. tworzenia i rozwoju sieci produktowych w turystyce oraz wskazanie najbliższych kroków w działaniach na rzecz rozwoju produktu, nad komercjalizacją którego pracują,
­-    przygotowanie metodologicznego narzędzia – podręcznika tworzenia produktów sieciowych.

Podręcznik tworzenia sieciowych produktów turystycznych pn. "Model tworzenia sieciowego produktu turystycznego" jest precedensem merytorycznym nie tylko w skali województwa mazowieckiego, ale również w skali całego kraju – dotychczas nie powstało w Polsce tak kompleksowe narzędzie i "przewodnik" tworzenia sieciowych produktów turystycznych.
 

Źródło: www.mrot.pl

Dodaj swój komentarz i włącz się do dyskusji...

zachodniopomorskie pomorskie warminsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie małopolskie podkarpackie świętokrzyskie lubelskieSite map

 

Szukaj w serwisie

Newsletter

Newsletter

Gryf Turystyczny 2015

Przydatne serwisy