Rozmiar tekstu:

Jak donoszą Aktualności Turystyczne, Polska Organizacja Turystyczna wraz ze swoimi najbliższymi partnerami Regionalnymi Organizacjami Turystcznymi i Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi rozpoczyna dwuletni cykl 16 szkoleń i warsztatów. Misją projektu jest umacnianie trójszczeblowego systemu zarządzania turystyką POT-ROT-LOT. Projekt powstał na bazie doświadczeń Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej w ostatnich latach działalności Departamentu.


W spotkaniach obok POT wezmą udział przedstawiciele podmiotów mających wpływ na turystykę w regionie; Regionalne Organizacje Turystyczne, Lokalne Organizacje Turystyczne, Jednostki Samorządu Terytorialnego, gestorzy certyfikowanych produktów turystycznych, regionalna i lokalna branża turystyczna, przedstawiciele uczelni wyższych z kierunkami turystycznymi, przedstawiciele Informacji Turystycznej.

W latach 2012 – 2013 POT wspólnie z ROT-ami realizował z powodzeniem projekty promocyjne; „Nie ma jak Polska" we współpracy z Telewizją Polską oraz kampani „Bajkowy urlop w Polsce". W roku bieżącym, ze względu na potrzebę wsparcia struktur regionalnych i lokalnych w zakresie transferu wiedzy, zaplanowano przeprowadzenie cyklu spotkań merytorycznych.

U podstaw realizacji obecnego projektu leżą doświadczenia Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej gromadzone w czasie kilkunastu spotkań i konsultacji z przedstawicielami ROT, z wniosków wynikających z paneli dyskusyjnych podczas Forum POT-ROT-LOT-Miasta w latach 2013-2014, z rekomendacji Gremium Ekspertów Turystyki 2014, z indywidualnych rozmów z przedstawicielami Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych podczas szkoleń, warsztatów i konferencji. Również z postrzegania turystyki, przez sporą część przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, jako mało istotną gałąź gospodarki nie mającą znaczącego wpływu na rozwój gospodarczy regionu. Z realizacji konkursu „Na najlepszy produkt turystyczny" i obserwacji dot. tworzenia, kształtowania i promocji produktów turystycznych, wreszcie ze słabego zainteresowania mediów regionalnych i lokalnych pozytywnymi aspektami rozwoju turystyki w regionie.

Dodatkowym czynnikiem do zrealizowania tego projektu w 2015 roku są ubiegłoroczne wybory samorządowe, które miały znaczny wpływ na sposób postrzegania współpracy lokalnej i regionalnej na rzecz promocji turystycznej miasta, gminy, powiatu i województwa. Wiąże się to w głównej mierze z koniecznością uzasadniania korzyści z przynależności JST do ROT-ów i LOT-ów oraz sposobem i rozmiarem finansowania rozwoju i promocji turystyki.

Jakie cele przyświecają organizatorom projektu? – Aktualności Turystyczne pytają Jacka Janowskiego Dyr Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej – chodzi nam o kilka spraw; udzielenie wsparcia eksperckiego dla ROT-ów, LOT-ów, JST, branży turystycznej tworzącej i sprzedającej produkty turystyczne, w zakresie współpracy regionalnej, promocji turystycznej oraz profesjonalizacji produktów turystycznych z nowymi trendami zagranicznymi. Również ze specyfiką wybranego rynku zagranicznego w kontekście tworzenia oferty i zapotrzebowania na określone produkty turystyczne. Tutaj uczestnicy szkolenia odbędą warsztat z wybranym przez siebie, zgodnie z rynkiem priorytetowym, dyrektorem Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej. W efekcie proponujemy stworzenie platformy do dyskusji merytorycznej dotyczącej zarządzania turystyką w poszczególnych regionach, uwzględniając potrzeby wszystkich zainteresowanych stron (JST, ROT, LOT-y, przedstawiciele uczelni wyższych, branży turystycznej, Informacji Turystycznej, mediów lokalnych). Chcemy również zainteresować zagadnieniami turystyki media lokalne. Mogą one być sprzymierzeńcem w sprawach budowania produktu turystycznego, a też w sprawach wizerunkowych, szczególnie w utożsamianiu mieszkańców z regionem.

Warto kilka słów poświęcić technicznej stronie projektu. Aktualności Turystyczne pytają o to Dorotę Szulc odpowiedzialną z ramienia POT za realizacje projektu; - Projekt zakłada zorganizowanie 16 szkoleń regionalnych. Jedno szkolenie w każdym województwie. Projekt jest realizowany wg. jednolitego ogólnego harmonogramu. Poszczególne szkolenia będą różnić się: rodzajem prezentowanego rynku zagranicznego – będzie to zależne od ustaleń pomiędzy POT i ROT a także możliwościami jakie będą związane z dostępnością dyrektora ZOPOT (tym samym rodzajem produktu turystycznego) oraz debatą regionalną która będzie dotyczyć problematyki danego regionu i będzie dostosowana do specyfiki regionu.Przy okazji szkolenia może być zorganizowany briefing dla lokalnych mediów.


 

Źródło: www.aktualnosciturystyczne.pl

Dodaj swój komentarz i włącz się do dyskusji...

zachodniopomorskie pomorskie warminsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie małopolskie podkarpackie świętokrzyskie lubelskieSite map

 

Szukaj w serwisie

Newsletter

Newsletter

Gryf Turystyczny 2015

Przydatne serwisy