Rozmiar tekstu:

Meetings Week Poland 2015 wystartował 16 marca w przestronnych, gościnnych progach Stadionu Narodowego. Tydzień interesujących spotkań otworzył Poland – Meetings Destination. Wagę wydarzenia docenili przedstawiciele władz państwowych, parlamentu oraz władz samorządowych. Obrady otworzył Tomasz Jędrzejczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki zwracając uwagę na ogromną rolę przemysłu spotkań w tworzeniu PKB.
 

 

Pan Minister zwrócił uwagę na pomnażanie PKB dzięki innym sektorom gospodarki komplementarnym do turystyki biznesowej. Następnie głos zabrał Ireneusz Raś przewodniczący sejmowej komisji ds. kultury fizycznej. Podkreślił sprawę interdyscyplinarności przemysłu spotkań, pokazując nawet dwucyfrowe PKB możliwe do osiągnięcia dzięki turystyce biznesowej. „Władza ustawodawcza jest spokojna dopóki ma takie narzędzie jak Rafał Szmytke a raczej Polska Organizacja Turystyczna" dodał żartobliwie.
 

Rafał Szmytke prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, podkreślił wagę przemysłu spotkań w działalności POT poprzez funkcjonowanie Poland Convention Bureau. Zapowiedział także publikację Raportu; „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2015". Rafał Szmytke zaprosił zebranych na premierę raportu w najbliższy piątek 20.03.15 o godzinie 13.00 w ramach Meetings Week Poland.

IMG 44291 2

Po wystąpieniach otwierających licznie zebrana publiczność uczestniczyła w panelach.
Temat pierwszy to: "Przemysł spotkań, innowacyjność, wzrost międzynarodowej roli gospodarki krajowej i tempo jej rozwoju. Jak wiele wspólnego mają te czynniki? Czy warto stymulować wzrost tych zależności, a jeśli tak, to w jaki sposób?"
Tezy do dyskusji przedstawił Tom Hulton, Director of International Relations IMEX. W panelu uczestniczyli: Tomasz Jędrzejczak, Rafał Szmytke, Ireneusz Raś, Ireneusz Węgłowski, wiceprezes zarządu Orbis S.A., prezes, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, oraz Tom Hulton.
Moderatorzy: Alex Kloszewski, Warsaw Destination Alliance, Hotel Professionals, Juliusz Kłosowski, The Warsaw Voice, Poland Meetings Destination.
 

W dyskusji Minister Jędrzejczak podkreślił ogromny rozwój infrastruktury turystycznej, w dużej mierze dzięki wielkim imprezom o znaczeniu globalnym jak EURO 2912. Jednocześnie Minister z ubolewaniem poinformował o mizernych środkach z budżety państwa oraz braku środków unijnych dedykowanych bezpośrednio turystyce i jej promocji. Jednocześnie zadeklarował daleko idący lobbing w środowisku politycznym, mający na celu uświadomienie decydentom roli turystyki w tworzeniu PKB. Prezes Rafał Szmytke w związku z mniejszym budżetem w roku 2015 (brak środków unijnych) zadeklarował działania w zakresie wzmocnienia współpracy z miejskimi Convention Bureaux, nadania większej rangi „ambasadorom kongresów" oraz korzystania z mniej kosztownych narzędzi promocyjnych.


Po krótkiej przerwie rozpoczął się następny panel: "Branding dla Polski a przemysł spotkań i turystyka przyjazdowa: czy warto wesprzeć inicjatywę wspólnego logo promocyjnego Polski? Czy i jakie korzyści może to przynieść przemysłowi spotkań i turystyce?" Wśród uczestników zanleźli się:Szymon Gutkowski, Prezes Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR, Grzegorz Kiszluk, redaktor naczelny Brief Magazine, Tomasz Marszałł, dyrektor marketing PKO Bank Polski, Bartłomiej Walas, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej

Moderator:Juliusz Kłosowski, The Warsaw Voice, Poland Meetings Destination.

Dyskusja, którą toczy się w środowisku od lat opiera się na dwóch częściowo polemicznych tezach. Reprezentowana przez Grzegorza Kiszluka mówi o sile brandów – firm, gałęzi gospodarki, miejsc i wyraża się sformułowaniem Turism, Trade, Talent. Z kolei Szymon Gutkowski zauważał, że Polska jest zbyt krótko na mapie rozwiniętego marketingu, przez II wojnę światową i komunizm, by mieć marki potrafiące udźwignąć ciężar promowania kraju. Dlatego potrzebna jest wspólna narracja. Potrzebujemy marki narodowej i jej znaku w postaci logo. Prezes Bartłomiej Walas zaznaczył, że Polska Organizacja Turystyczna chętnie zrzekłaby się swojego logo Polski, właściwie jedynego konsekwentnie stosowanego, za cenę zgody narodowej w jego uspójnieniu.
 

Program Meetings Week Poland 2015:

http://www.meetingsweek.pl/program-twv
 

Źródło:  www.pot.gov.pl

Dodaj swój komentarz i włącz się do dyskusji...

zachodniopomorskie pomorskie warminsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie małopolskie podkarpackie świętokrzyskie lubelskieSite map

 

Szukaj w serwisie

Newsletter

Newsletter

Gryf Turystyczny 2015

Przydatne serwisy