Rozmiar tekstu:

W dniach 9-10 maja w Szczecinie odbyła się konferencja i prezentacje regionalne pn. "Cudze chwalicie swego nie znacie... - międzyregionalna popularyzacja turystyki krajowej". Organizatorem wydarzenia była Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna przy wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki.  Przy okazji konferencji zorganizowano także warsztaty oraz study tour mający na celu zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie tworzenia innowacyjnych produktów turystycznych na przykładzie Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego oraz Pomorskiego Krajobrazu Rzecznego.

W spotkaniu uczestniczyli Podsekretarz Stanu MSiT – Tomasz Jędrzejczak, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Jarosław Rzepa, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej - Rafał Szmytke, Przewodniczący Rady Polskiej Organizacji Turystycznej - Jan Korsak, a Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentowała Katarzyna Orzechowska.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, organizatorzy turystyki, administratorzy atrakcji i produktów turystycznych oraz reprezentanci innych organizacji pozarządowych działający w sferze turystyki, często będący twórcami produktów turystycznych lub administratorami obiektów i atrakcji wchodzących w skład produktów sieciowych.
 

Podczas uroczystego otwarcia konferencji zabrał głos Minister Tomasz Jędrzejczak. Minister podkreślił zarówno rolę turystyki jako istotnej gałęzi polskiej gospodarki, która stanowi 5% krajowego PKB oraz rolę produktów regionalnych kształtujących zmiany w turystyce. "Polska jest bardzo atrakcyjnym krajem pod względem turystycznym" – zaznaczył Minister. "Istotne jest, żeby tworzyć produkty turystyczne w regionach, a województwo zachodniopomorskie radzi sobie z tym znakomicie. Szczecin z uwagi na swoje położenie, jak i wielokulturowość jest unikatowy na mapie Polski, Woda, zieleń, nowoczesne miasto, które zaskakuje swoją różnorodnością i ciekawymi pomysłami na spędzanie wolnego czasu. Targi Żywności i Turystyczne Market Tour są tego dowodem."
Minister podziękował za zaproszenie i pogratulował marszałkowi Jarosławowi Rzepie i prezesowi Forum Turystyki Regionów Markowi Migdalowi, za wkład w rozwój turystyki na Pomorzu Zachodnim.


Wicemarszałek województwa zachodnio-pomorskiego Jarosław Rzepa otwierając konferencję podkreślił, że produkty regionalne, które prezentujemy, są już dobrze znane w Polsce. "To nasza regionalna duma. Naprawdę mamy się czym pochwalić. Turystyka jest ważnym elementem naszej gospodarki.
Zachodniopomorskie posiada wysoki potencjał do rozwoju różnorodnych gałęzi turystyki - z uwagi na dobrze przygotowaną infrastrukturę turystyczną, bogate dziedzictwo kulturowe oraz duże zróżnicowanie walorów przyrodniczych."
Wymierne efekty przynoszą szeroka promocja, rozwój informacji turystycznej, zasobów ludzkich, marketingu regionalnego i przestrzeni turystycznej.
Wicemarszałek podkreślił, że wspomniane sukcesy nie byłyby możliwe bez doskonałej współpracy pomiędzy samorządem województwa, Regionalną Organizacją Turystyczną i organizacjami działającym na rzecz turystyki

Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke, pogratulował stworzenia całej inicjatywy Pikniku nad Odrą, jako atrakcyjnej formy spotkań ludzi z branży turystycznej ze swoimi potencjalnymi odbiorcami. "Dużo łatwiej przekonać turystów zagranicznych do zwiedzania Polski niż samych Polaków. Trudno jest nas przekonać, że jest u nas często piękniej, taniej i smaczniej niż w innych krajach. Oczywiście, podróżowanie Polaków po Polsce też się zmieniło. Jeździ nas o 50 proc. więcej niż jeszcze przed kilku laty. Mamy dużo lepsze drogi, co powoduje, że czas potrzebny nam na podróż zmniejszył się diametralnie. W związku z tym wypady weekendowe stały się modne i dostępne czasowo. Jeszcze tylko mam marzenie, żeby Polacy polubili Polskę. Żebyśmy nauczyli się cenić to, co mamy i nauczyli to lubić. Jeśli sami polubimy Polskę, łatwo przekonamy innych, żeby ją polubili."


W trakcie konferencji zostały zaprezentowane m.in. działania ZROT na rzecz rozwoju i promocji oferty turystycznej regionu oraz popularyzowania turystyki krajowej. Jako przykład dobrych praktyk zaprezentowano także działalność Pomorskiej ROT jako regionalnego lidera współpracy JST i NGO (w tym LOTów) na rzecz rozwoju i promocji turystyki, podkreślając kluczową rolę współpracy nie tylko z członkami ROTu, ale wszystkimi podmiotami kreującymi turystykę w regionie. Rozmawiano także o uwarunkowaniach formalno-prawnych i założeniach modelowych współpracy JST z ROT i LOT w sektorze turystyki.


Dyskusje towarzyszące tematyce konferencji skupiały się na problematyce wspierania rozwoju turystyki polskiej i popularyzowaniu turystyki krajowej poprzez wykorzystywanie regionalnego potencjału oraz dobrze pojętą konkurencyjność i innowacyjność produktów turystycznych, ze wskazaniem współczesnych trendów w turystyce, właściwego podejścia ekonomicznego, a nade wszystko modelowej współpracy samorządów z NGO w obszarze turystyki.

 

Źródło: www.zrot.pl

Dodaj swój komentarz i włącz się do dyskusji...

zachodniopomorskie pomorskie warminsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie małopolskie podkarpackie świętokrzyskie lubelskieSite map

 

Szukaj w serwisie

Newsletter

Newsletter

Gryf Turystyczny 2015

Przydatne serwisy