Rozmiar tekstu:

21 maja 2015 r. Tomasz Jędrzejczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki otworzył Międzynarodową Konferencję Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego w Zabrzu. Impreza odbywa się pod auspicjami Światowej Organizacji Turystyki, przy wsparciu MSiT oraz Polskiej Izby Turystyki. Inicjatywa ma charakter naukowo-praktyczny oraz łączy sfery kultury, turystyki i gospodarki. Główne przesłanie konferencji brzmi: „Kultura, sztuka i przedsiębiorczość w przestrzeni postindustrialnej”. Jest to przedsięwzięcie o charakterze międzynarodowym, gdzie istotną część uczestników stanowią przedstawiciele instytucji Unii Europejskiej, Rady Europy, OECD i UNESCO oraz reprezentanci sektora pozarządowego.
 

Turystyka jest doskonałym sposobem na zachowanie dziedzictwa przemysłowego poprzez zwiedzanie obiektów przemysłowych i ciągłe uatrakcyjnianie i różnicowanie ofert. Innym sposobem jest wprowadzanie nowych funkcji do przemysłowych obiektów architektonicznych. Zdarza się, że nowoczesne funkcje muzeów interaktywnych spełniają obecnie dawne obiekty przemysłowe.

Zachowanie dziedzictwa przemysłowego jest istotne z wielu powodów: dla zachowania go dla przyszłych pokoleń, ze względów edukacyjnych oraz żeby tworzyć nowe miejsca pracy. Liczne obiekty przemysłowe pozwalają stworzyć atrakcyjną samoistną ofertę turystyczną, a także wzbogacić istniejące produkty turystyczne o nowe atrakcje.
 

Jednym z głównych celów konferencji jest inspiracja podmiotów gospodarczych do udostępniania swoich obiektów dla celów turystycznych opierając się na dobrych praktykach z innych państw. Ma to szczególne znaczenie w rozpoczynającej się nowej perspektywie finansowej UE, gdzie kładzie się nacisk na rewitalizację obszarów zdegradowanych i przeznacza na ten cel znaczące środki.
 

Źródło: www.msport.gov.pl

Dodaj swój komentarz i włącz się do dyskusji...

zachodniopomorskie pomorskie warminsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie małopolskie podkarpackie świętokrzyskie lubelskieSite map

 

Szukaj w serwisie

Newsletter

Newsletter

Gryf Turystyczny 2015

Przydatne serwisy