Rozmiar tekstu:

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w partnerstwie z Województwem Zachodniopomorskim oraz Forum Turystyki Regionów realizuje projekt pn. „Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w województwie zachodniopomorskim”, którego celem jest opracowanie i wdrożenie MODELU współpracy JST i NGO sektora turystyki na Pomorzu Zachodnim.


Zależy nam na wypracowaniu modelu, który będzie spełniał oczekiwania NGO działających w turystyce (w szczególności ZROT i LOTów) jak i JST (Urzędu Marszałkowskiego, Starostw Powiatowych i Urzędów Miast i Gmin) na terenie których ta działalność jest (lub powinna być) prowadzona. Z tego powodu uczestnictwo przedstawicieli JST i LOT-ów w spotkaniach konsultacyjnych i szkoleniach warsztatowych jest tak bardzo ważne i dlatego zachęcamy wszystkich zainteresowanych do ścisłej współpracy.

ZROT od kilku już lat konsekwentnie prowadzi działania zmierzające do kreowania partnerstw regionalnych i lokalnych pomiędzy JST i NGO sektora turystyki. Od jakości tej współpracy zależy bowiem zarówno rozwój turystyki jako dziedziny gospodarki, jak i wszelkie działania zmierzające do kreowania i promocji wizerunku regionu jako obszaru atrakcyjnego turystycznie. Obecnie swoją aktywność skupiamy m.in. na wzmocnieniu funkcjonowania LOTów oraz wypracowaniu przejrzystych zasad współpracy pomiędzy nimi a JST. W konsekwencji powinno to ułatwić osiąganie celów dotyczących rozwoju i promocji turystyki obu stronom takiego partnerstwa. W tym celu prowadzimy szereg działań, m.in. organizujemy spotkania z LOTami i JST na terenie których działają. Organizujemy konferencję, prowadzimy szkolenia i warsztaty międzysektorowe dla LOT i JST nt. modelowych zasad współpracy. W ubiegłym roku powołaliśmy Radę Turystyki, jako platformę wzajemnej informacji o prowadzonych działaniach, wymiany opinii, doświadczeń oraz oczekiwań wobec współpracy międzysektorowej.

Szersze i bieżące informacje o działaniach znajdą Państwo na stronie www.partnerstwo-zrot.pl.
 
Poniżej przedstawiamy plan najbliższych działań zapraszając jednocześnie do uczestnictwa:
· 16-17 kwietnia – Stargard Szczeciński:
Nadzwyczajne Walne Zebranie ZROT połączone ze spotkaniem Rady Turystyki i warsztatem szkoleniowym,
· 9-10 maja – Szczecin  - w trakcie PIKNIKU NAD ODRĄ:
           - konferencja "Cudze chwalicie swego nie znacie … - międzyregionalna popularyzacja turystyki krajowej”, z udziałem przedstawicieli MSiT, POT oraz ROT z całej Polski.
           - spotkanie Rady Turystyki,
           - bezpłatne prezentacje LOT (i JST na terenie których działają) w formie stoisk promocyjnych w ramach Targów MARKET TOUR,
· 25-26 maja – (miejsce do ustalenia)
          - spotkanie Rady Turystyki i warsztat szkoleniowy,
· 17-20 czerwca – study-tour dla LOT i JST
Autokarowa podróż studyjna do Wielkopolski i Województwa Łódzkiego w celu poznania dobrych przykładów współpracy pomiędzy JST, LOTami oraz ROTami w tych regionach. W podróży tej będą mogli wziąć udział przedstawiciele LOTów oraz JST, którzy już złożyli (lub jeszcze złożą) deklaracje uczestnictwa w projekcie „Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w województwie zachodniopomorskim”.
· 23-24 czerwca (miejsce do ustalenia) VII Zachodniopomorskie Forum Turystyki
 
Dodatkowo chcielibyśmy zaprosić Państwa do uczestnictwa i składania zgłoszeń w konkursie regionalnym o wyróżnienie Gryf Turystyczny 2015 (więcej informacji TUTAJ). Wyróżnienie to przyznaje się w uznaniu zasług za działalność na rzecz rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim oraz za zasługi dla rozwoju współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi oraz branżą turystyczną. Do wyróżnienia można zgłaszać organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne działające w sektorze turystyki. Gryf Turystyczny nadawany jest w 3 kategoriach:
1.    Jednostek Samorządu Terytorialnego za wzorową współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju i promocji turystyki, a także za ciekawe inicjatywy promujące atrakcyjność turystyczną
2.    Lokalnych Organizacji Turystycznych oraz innych NGO za aktywną działalność związaną z promocją turystyczną oraz za wzorową współpracę z branżą sektora turystyki
3.    Indywidualnej za efekty, sprawność działania i umiejętność konsolidacji ludzi wokół organizacji pozarządowej lub inicjatywy promującej atrakcyjność turystyczną.

Zgłoszenia (wraz z uzasadnieniami) o nadanie wyróżnienia Gryf Turystyczny 2015 przyjmowane są do dnia 27 kwietnia 2015 r.

Dodaj swój komentarz i włącz się do dyskusji...

zachodniopomorskie pomorskie warminsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie małopolskie podkarpackie świętokrzyskie lubelskieSite map

 

Szukaj w serwisie

Newsletter

Newsletter

Gryf Turystyczny 2015

Przydatne serwisy