Rozmiar tekstu:

PRODUKT TURYSTYCZNY to atrakcja lub zespół atrakcji turystycznych, udostępnianych turystom na zasadach świadczenia określonego pakietu usług. Pakiet zawiera zestaw usług, usystematyzowanych, z cennikami, określonymi warunkami świadczenia, zasadami promocji i pozyskiwania turystów. Przez turystę postrzegany jest głównie jako przeżycie dostępne za określoną cenę [1], dlatego powinien zawierać usługi związane z gastronomią, noclegi, transport i korzystanie z atrakcji turystycznych oraz sferę niematerialną (psychologiczną): możliwość zaspokojenia potrzeb własnych, zadowolenie, poczucie bezpieczeństwa, komfortu, radości itp.

Kreowanie i promocja produktów turystycznych w gminie, powiecie lub subregionie jest wspólnym zadaniem dla władz, przedsiębiorców i lokalnych organizacji pozarządowych, ponieważ są podstawą uzyskiwania konkretnych korzyści dla każdej z wymienionych grup.

Szczególnie istotny jest aspekt współpracy – działania prowadzone samodzielnie przez poszczególne podmioty często napotykają na problem braku zasobów (finansowych, kadrowych, technicznych, innych).

Partnerstwo lokalne w turystyce zapewnia konsolidację potencjału ludzi z danego terenu, ich umiejętności, wiedzy i doświadczenia. Pomaga w pozyskiwaniu niezbędnych zasobów i takiej koordynacji działań, która zapewnia ich spójność, trwałość i skuteczność.

Opracowany przez Polską Organizację Turystyczną „Kodeks Dobrych Praktyk systemu zarządzania i promocji turystyki w Polsce” [2] określa, że organizacją, która odpowiada „za spójność działań związanych z kreacją produktu turystycznego na szczeblu lokalnym i czuwa nad właściwym i efektywnym przebiegiem działań promocyjnych” jest Lokalna Organizacja Turystyczna.

 


[1] V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996, s. 89

[2] „Kodeks Dobrych Praktyk systemu zarządzania i promocji turystyki w Polsce” pod red. dr Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, POT, Warszawa 2009

zachodniopomorskie pomorskie warminsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie małopolskie podkarpackie świętokrzyskie lubelskieSite map

 

Szukaj w serwisie

Newsletter

Newsletter

Gryf Turystyczny 2015

Przydatne serwisy