Rozmiar tekstu:

U podstaw aktywnego działania uczestników środowiska lokalnego na rzecz swojej społeczności leży idea partnerstwa. Partnerstwo to założenie, że podejmowanie skutecznych działań w zakresie rozwiązywania problemów społecznych wymaga współpracy administracji publicznej, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Partnerstwo dąży do stworzenia wspólnej strategii działania, obejmującej wspólny cel oraz plan realizacji poszczególnych działań, określając podział obowiązków i odpowiedzialności pomiędzy poszczególnych członków. Kwintesencją partnerstwa jest współpraca ludzi i instytucji, które oni reprezentują, dynamiczne reagowanie na zmieniającą się sytuację i powstające problemy. Jej istotą jest poznanie się partnerów, wspólna odpowiedzialność i wzajemne zaufanie.

Współpraca partnerska między biznesem, władzą i instytucjami pozarządowymi na poziomie lokalnym wydaje się być czymś naturalnym. W środowisku, w którym często brakuje zasobów (np. kadr czy środków finansowych) na samodzielne działania poszczególnych podmiotów – współpraca partnerska jest jedynym skutecznym rozwiązaniem.

Współpraca partnerska w środowisku lokalnym opiera się na zasadzie „razem można więcej” i odpowiada na potrzebę skumulowania wiedzy, doświadczenia i zasobów partnerów we wspólnym celu. Taką formułą współpracy jest partnerstwo lokalne.

zachodniopomorskie pomorskie warminsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie małopolskie podkarpackie świętokrzyskie lubelskieSite map

 

Szukaj w serwisie

Newsletter

Newsletter

Gryf Turystyczny 2015

Przydatne serwisy