Rozmiar tekstu:

Biorąc pod uwagę dobre praktyki funkcjonowania LOT w Polsce oraz doświadczenia projektów tworzenia sieci LOT w Województwie Zachodniopomorskim, realizowanych przez Forum Turystyki Regionów – możemy sformułować zestaw cech, które konstytuują istnienie LOT oraz są niezbędne do jej funkcjonowania:

  1. W Lokalnej Organizacji Turystycznej powinni uczestniczyć przedstawiciele samorządu lokalnego, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.
  2. LOT powinien funkcjonować w formie prawnej stowarzyszenia z osobowością prawną, formalnie zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym.
  3. LOT powinien posiadać dokument statutowy, określający m.in.: cele i precyzyjny zakres działalności organizacji zgodny z obowiązującymi uwarunkowaniami prawnymi oraz strukturę członkostwa oraz władz organizacji wraz ich prawami i obowiązkami.
  4. W składzie powołanych struktur LOT, a zwłaszcza we władzach, powinna być równa reprezentacja trzech sektorów rynku turystycznego – przedstawiciele samorządów, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.
  5. LOT powinno posiadać stacjonarne biuro z minimum jednym etatowym pracownikiem. Pożądany jest dostęp do sali konferencyjnej, umożliwiającej przeprowadzanie posiedzeń zarządu i spotkań członków.
  6. Biuro LOT powinno posiadać podstawowe wyposażenie: komputer + oprogramowanie, drukarkę, telefon/fax., dostęp do Internetu oraz materiały biurowe.
  7. Niezwykle ważne jest posiadanie przez biuro LOT narzędzi komunikacji: linii telefonicznej / faksowej, telefonu komórkowego, stałego łącza internetowego.
  8. LOT powinien prowadzić działania w oparciu o własną „Strategię grupy partnerskiej – LOT”, która jest merytoryczną podstawą wyboru priorytetów działania i określenia roli LOT w rozwoju turystyki w środowisku lokalnym. Jednak strategia LOT powinna być zbieżna ze strategią samorządu lokalnego w zakresie rozwoju turystyki na terenie działań LOT.
  9. LOT powinien posiadać materiały informacyjne i folderowe na temat swojej działalności oraz atrakcji turystycznych środowiska lokalnego.
  10. LOT powinien posiadać (lub mieć dostęp do zidentyfikowanych źródeł) środki i zasoby na prowadzenie własnej działalności oraz wspierania działalności swoich członków, w ramach realizacji „Strategii grupy partnerskiej – LOT”.

zachodniopomorskie pomorskie warminsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie małopolskie podkarpackie świętokrzyskie lubelskieSite map

 

Szukaj w serwisie

Newsletter

Newsletter

Gryf Turystyczny 2015

Przydatne serwisy