Rozmiar tekstu:
Przedmiotem niniejszego artykułu są problemy prawne związane z funkcjonowaniem najmłodszego chyba rodzaju zrzeszeń, jakimi są regionalne i lokalne organizacje turystyczne. Ich powstanie łączy się z uchwaleniem ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej. W myśl art. 4 u.POT w jej pierwotnym brzmieniu POT przyznano kompetencję do „inspirowania tworzenia” regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, dla zapewnienia współpracy pomiędzy POT a innymi podmiotami, w szczególności jednostkami samorządu terytorialnego, polskimi przedstawicielstwami zagranicznymi, organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców z dziedziny turystyki oraz stowarzyszeniami działającymi w zakresie turystyki.
Można przyjąć, że zamiarem ustawodawcy było stworzenie forum współpracy i wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami trzech sektorów – rządowego, biznesu i organizacji pozarządowych działających w obszarze turystyki. Owe fora musiały mieć jakąś formę organizacyjno-prawną. Tej jednak pierwotnie u.POT nie wskazywała, dopiero w dwa lata później ustawą z dnia 16 lutego 2001 o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej wprowadzono nową redakcję art. 4 u.POT, na mocy której do ROTów i LOTów stosuje się przepisy prawa o stowarzyszeniach, z tym, że ich członkami mogą być także osoby prawne w tym jednostki samorządu terytorialnego. Wspomniany przepis określił także zadania organizacji turystycznych i poddał je nadzorowi ministra właściwego do spraw turystyki.

Cały arytuł dostępny jest w załączniku, oprac: dr Piotr Stec, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach
 

zachodniopomorskie pomorskie warminsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie małopolskie podkarpackie świętokrzyskie lubelskieSite map

 

Szukaj w serwisie

Newsletter

Newsletter

Gryf Turystyczny 2015

Przydatne serwisy