Rozmiar tekstu:
Współczesna turystyka jest złożonym zjawiskiem, wywierającym głębokie skutkiw wielu obszarach życia milionów osób na całym świecie. Szczególne znaczenie turystyki wynika z faktu, że jest ona nie tylko jedną z największych dziedzin gospodarki światowej, ale także swoistym wyznacznikiem nowoczesności i miernikiem poziomu życia. Cechują ją przy tym wyjątkowo liczne powiązania z wieloma dziedzinami życia społecznego i gospodarczego. Turystyka wywiera duży wpływ na wykorzystanie przestrzeni i charakter infrastruktury, kreuje zatrudnienie i rozwój regionalny, wykazuje silne związki z edukacją, kulturą i zdrowiem, przy jednoczesnym dużym uzależnieniu od jakości środowiska, transportu, bezpieczeństwa, nowych technologii itd. Wszystko to sprawia, że od kilkudziesięciu już lat, stanowi jeden z ważnych elementów polityki realizowanej na różnych szczeblach administracji i zarządzania państwem.
Zasadniczym celem tego artykułu jest zarysowanie poglądów na temat polityki turystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów międzynarodowych. Scharakteryzowano w niej pojęcie i zakres współczesnej polityki turystycznej, a także wskazano na konieczność jej „umiędzynarodowienia”. Nowe procesy i zjawiska charakteryzujące współczesną gospodarkę oraz życie społeczne. sprawiają, że  dotychczasowe kanony polityki turystycznej wymagają zmian. Ogromny wpływ, jaki na funkcjonowanie turystyki w skali globalnej wywierają takie zjawiska jak: globalizacja  czy rozwój nowych technologii wskazuje na konieczność poszukiwania nowych, w tym zwłaszcza nowych płaszczyzn oraz form współpracy międzynarodowej w tym zakresie.
W artykule przedstawiono podstawowe przesłanki i przejawy wskazujące na tworzenie się międzynarodowej polityki turystycznej. Jej zakres oraz formy prowadzenia nie są jeszcze ostatecznie ukształtowane, jednak globalne problemy związane z rozwojem turystyki (np. degradacja środowiska) powodują, że  współpraca międzynarodowa w tym zakresie stale zyskuje na znaczeniu.

Cały arytuł dostępny jest w załączniku.
Opracował: prof. dr.hab. Wiesław Alejziak

zachodniopomorskie pomorskie warminsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie małopolskie podkarpackie świętokrzyskie lubelskieSite map

 

Szukaj w serwisie

Newsletter

Newsletter

Gryf Turystyczny 2015

Przydatne serwisy