Rozmiar tekstu:

Lokalne Organizacje Turystyczne to szczególnego rodzaju stowarzyszenia (z możliwością udziału osób fizycznych i prawnych) stanowiące nowość w polskich warunkach, których zasady działania dopiero się krystalizują.

LOTy powinny działać lokalnie tworząc płaszczyznę współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), Non-govermental organizations (organizacje pozarządowe - NGO) i przedsiębiorców na poziomie gminy.

LOTy danego województwa powinny współpracować ze sobą w ramach Regionalnych Organizacji Turystycznych (ROT), tworząc wspólnie federację branżową – trójsektorowe partnerstwo regionalne. Taka struktura miała na celu stworzenie sprawnie działającego, podobnego do funkcjonujących w państwach UE systemu współpracy i kreowania rozwoju sektora turystyki.

Niestety nie określono nigdzie podstaw funkcjonowania tych organizacji i wzajemnych relacji. Tak jest np. w relacjach LOT-Gmina na poziomie zadań i kompetencji. Czasami powstaje nieuzasadniona rywalizacja i brak zrozumienia dla działalności obu podmiotów. Niepotrzebnie. Lepiej współpracować na rzecz lokalnej turystyki.

60% organizacji nie ma jakichkolwiek dokumentów strategicznych związanych z przedmiotem ich działania (badania w ramach FOI 2012).

Jakie są największe kłopoty w funkcjonowaniu LOT?

·         mała aktywność,
·         niska świadomość JST wz. istoty i znaczenia LOT,
·         słabość organizacyjna i finansowa,
·         brak umiejętności współpracy partnerskiej,
·         nakładanie się działań LOT i kompetencji LOT
·         mała wiedza nt. zasad fuknjonowania LOT oraz ich relacji z JST.

Celem projektu jest wdrożenie modelu współpracy lokalnej JST i LOT w Kołobrzegu i Drawnie, który stanie się wzorcowym przykładem dla innych LOTów w Polsce i będzie przez nie dalej powielany. Jednym z elementów, które pozwolą na realizacje tego zadania będzie powołanie międzysektorowych Rad Turystyki w Kołobrzegu i Drawnie, których zadaniem będzie prowadzenia działań zmierzających w kierunku budowy wspólnych przedsięwzięć. Opracowane zostaną procedury dla 12 obszarów współpracy lokalnej JST i NGO w sektorze turystyki, z których przynajmniej połowa zostanie wdrożona w obu miastach. Model współpracy będzie popularyzowany dzięki stworzeniu systemu komunikacji między poszczególnymi instytucjami w każdym z tych ośrodków oraz wśród instytucji działających w sektorze turystyki z całego kraju. Końcowym etapem będzie wdrożenie w Kołobrzegu i Drawnie samooceny metodą Indeksu Jakości Współpracy, która pozwoli na ocenę jakości współpracy między poszczególnymi instytucjami.


Projekt jest idealną szansą i jednocześnie długo oczekiwaną możliwością wypracowania i wdrożenia zasad, które poprawią współpracę JST i NGO sektora turystyki. Wypracowany w ramach projektu MODEL współpracy JST i NGO zostanie pilotażowo wdrożony w Kołobrzegu i Drawnie, zaś jego rezultatu posłużą do przyjęcia podobnych dobrych praktyk współpracy także w innych rejonach kraju.

zachodniopomorskie pomorskie warminsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie małopolskie podkarpackie świętokrzyskie lubelskieSite map

 

Szukaj w serwisie

Newsletter

Newsletter

Gryf Turystyczny 2015

Przydatne serwisy